هوشمند

جنگل‌های ایجاد شده توسط جنگل خانگی از زمان تولد، در طول دوره زندگی که سپری می‌کند، نیاز به نگهداری ندارند.

هر چقدر از عمر آن سپری شود حالت جنگلی و انبوه بودن گیاهان بیشتر می‌شود. اصولا زیبایی آن از 3 ماه پس از کاشت گیاه مشهود تر می‌شود.

در صورت هوشمند بودن، هر پروژه توسط جنگل خانگی یکسال گارانتی می‌شود، پس از اتمام دوره گارانتی سیستم هوشمند با گرفتن شرایط محیطی به عنوان ورودی، مانند دما و رطوبت از جنگل شما مراقبت می‌کند و تنها نگهداری آن شامل هرس گیاهان و غذا دهی به آن می‌باشد.

که معمولا هر 4 الی 5 ماه نیاز به کنترل و رسیدگی دارند.

امکاناتی که سیستم هوشمند جنگل خانگی در اختیار شما قرار می‌دهد شامل کنترل نور شب و روز، آبیاری هوشمند، تنظیم رطوبت و دما و همچنین گزارش عملکرد سیستم به صورت نمودار و عدد می‌باشد.

تماس برای کارشناسی

Call
خان سفید0912-100-8703
Call
موسوی0912-033-8688